Παράταση Yποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως τις 10 Μαρτίου για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ στις πανελλαδικές εξετάσεις έδωσε το υπουργείο Παιδείας.Επιπλέον με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους
υποψηφίους παλαιότερων ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ότι θα πρέπει για τη διευκόλυνσή τους να υποβάλουν στα σχολεία τη βεβαίωση Πρόσβασης ή τη βεβαίωση συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός τους.
Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ και την Τετάρτη 7 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων θα προηγηθούν οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις που θα ξεκινήσουν στις 11 Μαΐου. Η διενέργεια των απολυτηρίων τον Μάιο επιτρέπει να δοθεί πριν από την κατάθεση των μηχανογραφικών δεύτερη ευκαιρία για λήψη απολυτηρίου σε όσους/ες δεν μπορέσουν να προαχθούν. Με τον νόμο 4452 που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή προβλέπεται στο τέλος Ιουνίου εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της γ τάξης αλλά και των υπόλοιπων τάξεων.

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.