Διαγωνίσματα ΔΙΑΜΕΣΟΣ

article57Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα διαγωνίσματα των φροντιστηρίων  μας για μαθητές Λυκείου αλλά και Γυμνασίου. Οι μαθητές μας εξετάζονται σε συνθήκες προσομοίωσης Πανελληνίων εξετάσεων.

 Βρείτε τα διαγωνίσματα της σχολικής χρονιάς 2017-2018 εδώ.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016-2017
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
1 ΕΚΘΕΣΗ-1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
2  ΑΛΓΕΒΡΑ-1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
3 ΦΥΣΙΚΗ-1  ΑΡΧΑΙΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)  ΑΡΧΑΙΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ )
4  ΑΡΧΑΙΑ-1 ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ-1 ΦΥΣΙΚΗ ΚΟΡΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
6  ΕΚΘΕΣΗ-2  ΑΛΓΕΒΡΑ  ΑΕΠΠ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
7  ΑΛΓΕΒΡΑ-2  ΧΗΜΕΙΑ   (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ )  ΧΗΜΕΙΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ )
8  ΦΥΣΙΚΗ-2  ΑΡΧΑΙΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ )   ΑΡΧΑΙΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ )
9 ΧΗΜΕΙΑ(ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΑΛΓΕΒΡΑ  (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ )  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ )
10  ΑΛΓΕΒΡΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΛΑΤΙΝΙΚΑ   (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ )
11  ΦΥΣΙΚΗ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΦ΄ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΑΕΠΠ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ )
12  ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
13  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ(ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ(ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
14  ΑΡΧΑΙΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
15  ΙΣΤΟΡΙΑ (ΑΝΘΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
16  ΒΙΟΛΟΓΙΑ(ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
17  ΨΥΞΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ(ΕΠΑΛ – ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
18   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ(ΕΠΑΛ – ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
18   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΜΟΥ    (ΕΠΑΛ – ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ )

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 ΕΚΘΕΣΗ-1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3 ΦΥΣΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ
4  ΑΡΧΑΙΑ  ΑΡΧΑΙΑ  ΑΡΧΑΙΑ
5  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
6  ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΕΚΘΕΣΗ
7   ΑΡΧΑΙΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)   ΑΡΧΑΙΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)   ΑΡΧΑΙΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
8  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
9  ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)  ΕΚΘΕΣΗ (ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)
Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.