Τεστ αξιολόγησης Γ Λυκείου (Βιολογία προσανατολισμού)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΑΞΗ: Γ΄ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

ΘΕΜΑ10

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

 1. Σε ένα ανθρώπινο μεταφασικό κύτταρο υπάρχουν
  1. 46 μόρια DΝΑ
  2. 23 μόρια DΝΑ
 • 92 μόρια DΝΑ
 1. 1 μόριο DΝΑ
 1. Ποιο από τα παρακάτω σύνδρομα δεν παρατηρείται σε άτομα με θηλυκό φαινότυπο:
  1. Σύνδρομο Down
  2. Klinefelter
 • Patau (τρισωμία 13)
 1. Turner
 1. Η γονιδιακή θεραπεία για ασθένειες προκαλούμενες από σωματικές μεταλλάξεις
  1. δεν υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει παρενέργειες
  2. αντικαθιστά τα μεταλλαγμένα γονίδια με φυσιολογικά
 • διενεργείται μόνο ex vivo γιατί in vivo μπορεί να προκαλέσει καρκίνο
 1. ενσωματώνει τα φυσιολογικά γονίδια στο γονιδίωμα συγκεκριμένων σωματικών κυττάρων
 1. Η περιοριστική ενδονουκλεάση ΕCοRΙ είναι ένα ένζυμο το οποίο κατά τη δράση του καταλύει:
  1. τη διάσπαση δύο φωσφοδιεστερικών δεσμών
  2. τη διάσπαση οχτώ υδρογονικών δεσμών
 • Tη διάσπαση τεσσάρων φωσφοδιεστερικών δεσμών
 1. τη διάσπαση δύο φωσφοδιεστερικών και οχτώ υδρογονικών δεσμών
 1. Ποίος από τους ακόλουθους τύπους του RΝΑ δεν απαντάται στο κυτταρόπλασμα;
  1. το tRΝΑ
  2. το snRΝΑ
 • το rRΝΑ
 1. το mRΝΑ

                                                                                                                                                                          15 μονάδες

 

Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) .

 1. Το DΝΑ των χλωροπλαστών είναι κυκλικό μόριο και έχει μικρότερο μέγεθος από το μιτοχονδριακό.
 2. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η γονιδιακή έκφραση ρυθμίζεται σε τέσσερα επίπεδα.
 3. Τα ριβοσώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θέση μεταγραφής για οποιοδήποτε RΝΑ.
 4. Στον άνθρωπο μόνο οι μονογονιδιακοί χαρακτήρες ακολουθούν το Μενδελικό τύπο κληρονομικότητας.
 5. Τα IΒ και IΑ γονίδια είναι ατελώς επικρατή, ενώ το ί είναι υπολειπόμενο.

10 μονάδες

ΘΕΜΑ20

 1. Ποιοι δεσμοί αναπτύσσονται στο σύμπλοκο έναρξης;
 2. Σε ποιες περιπτώσεις στις διασταυρώσεις μονοϋβριδισμού οι φαινοτυπικές αναλογίες δεν είναι αυτές που αναμένονται σύμφωνα με τα πειράματα του Μendel;

Γ. Για ποιο λόγο η μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες παρά στις γυναίκες ;

Δ. Γιατί τα βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν «εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων πρωτεϊνών»;

Ε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός μεταφασικού χρωμοσώματος;

                                                                                                                                                                               25 μονάδες

 

ΘΕΜΑ30

Α. Δίνεται το παρακάτω γενεαλογικό δέντρο το οποίο παριστάνει τον τρόπο κληρονόμησης μίας ασθένειας σε μία οικογένεια.

α) Να ορίσετε τον τύπο του γονιδίου στο οποίο οφείλεται η ασθένεια.

β) Να προσδιορίσετε τους γονότυπους των μελών της οικογένειας ;

γ) Αν η γυναίκα ΙΙΙ2 παντρευτεί άρρωστο άντρα τι πιθανότητα έχει να αποκτήσει άρρωστο παιδί;                                                                                                                                                                                                                        15 μονάδες

Β. Που οφείλεται η ετερογένεια των συμπτωμάτων ανάμεσα σε άτομα που πάσχουν από την ίδια ασθένεια;                                                                                                                                                                                                         5 μονάδες

Γ. Ποιες τεχνικές θα χρησιμοποιούσατε για τη διάγνωση της κυστικής ίνωσης σε ένα έμβρυο;                                                                                                                                                                                                                                   5 μονάδες

 

ΘΕΜΑ40

Α. Από βιοχημική ανάλυση του αίματος των ενηλίκων, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα

 

 

Αιμοσφαιρίνη Φυσιολογικές τιμές % 1 2 3 4 5
Α 96 0 0 60 90 50
Α2 2.5 2.5 2.5 23 2 1
F 1.5 1 30 1 0.8 0.5
S 0 92 0 0 0 0

 

 

Τι είδους αναιμία χαρακτηρίζει κάθε άτομο (1,2,3,4,5); Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.                                                                                                                                                                                                                                         16 μονάδες 

Β. Μία πρωτεΐνη αποτελείται από 120 αμινοξέα και κωδικοποιείται από γονίδιο 1.000 ζευγών βάσεων. Το μήκος των 3′ και 5′ αμετάφραστων περιοχών είναι 54 νουκλεοτίδια και το γονίδιο αποτελείται από 27 εσώνια.

α) Να βρείτε το συνολικό μήκος των εσωνίων και των εξωνίων αντίστοιχα.

β) Πόσα μόρια νερού έχασε συνολικά το κύτταρο κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης;

γ) Ποιο ποσοστό του ώριμου m-RΝΑ αποτελεί το πλαίσιο ανάγνωσης;

9 μονάδες

 

Λιαπάκη Ελένη

 

 

 

 

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.