Τεστ αξιολόγησης Γ Λυκείου (Βιολογία προσανατολισμού)

ΤΑΞΗ: Γ΄ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΘΕΜΑ10

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

  1. Στο πείραμα των Hershey – Chase ιχνηθετημένοι ιοί μολύνουν βακτηριακή καλλιέργεια η οποία αναπτύσσεται σε μη ραδιενεργό θρεπτικό υλικό. Οι ιοί που θα δημιουργηθούν στα βακτήρια – ξενιστές θα έχουν:

α. ραδιενεργό DNA και μη ραδιενεργές πρωτεΐνες

β. ραδιενεργές πρωτεΐνες και μη ραδιενεργό DNA

γ. ραδιενεργό DNA και πρωτεΐνες

δ. μη ραδιενεργό DNA και πρωτεΐνες

  1. Τα αντικωδικόνια που υπάρχουν είναι:

α. 64

β. 61

γ. 60

δ. 65

  1. Όταν ένα θηλυκό άτομο νοσεί από ασθένεια που οφείλεται σε υπολειπόμενο φυλοσύνδετο γονίδιο, τότε ευθύν(εται/ονται):

α. Μόνο η μητέρα του

β. Και οι δύο γονείς του

γ. Μόνο ο πατέρας του

δ. Είτε ο ένας, είτε ο άλλος γονέας

  1. Τα φυσιολογικά ενήλικα άτομα περιέχουν σε μικρή ποσότητα αλλά μεγαλύτερη του 1% την Hb:

α. F

β. S

γ. Α2

δ. Α

  1. Τα διαγονιδιακά ζώα

α. προέρχονται από τη διασταύρωση επιλεγμένων ζώων

β. προέρχονται από ζώα των οποίων το ζυγωτό έχει υποστεί γενετική τροποποίηση

γ. μοιάζουν με τη “θετή” μητέρα, στη μήτρα της οποίας αναπτύχθηκαν

δ. μοιάζουν μόνο με τη μητέρα από την οποία προήλθε το ωάριο

                                                                                                                                                                      25 μονάδες

 

ΘΕΜΑ20

Α. Σε τι διαφέρει το γενετικό υλικό των σωματικών κυττάρων από εκείνο των γεννητικών κυττάρων;                                                                                                                                                                                                             5 μονάδες

Β. Η γονιδιακή θεραπεία είναι μόνιμη; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.                                                                                                                                                                                                                                                      5 μονάδες

Γ. Τι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε για μια σωστή γενετική συμβουλή;                                                                                                                                                                                                                                                                5 μονάδες

Δ. Φαινυλκετονουρία: που οφείλεται, τι συμπτώματα παρουσιάζει και πως αντιμετωπίζεται; Πως κληρονομείται;                                                                                                                                                                                   10 μονάδες

 

ΘΕΜΑ30

Α. Τι ονομάζουμε οπερόνια; Στο οπερόνιο της λακτόζης:

  1. Πόσα είδη mRNA παράγονται, όταν αυτή αναπτύσσεται παρουσία λακτόζης και πόσα όταν στο περιβάλλον δεν υπάρχει λακτόζη;
  2. Πόσες διαφορετικές πρωτεϊνες παράγονται σε κάθε περίπτωση;
  • Πόσα συνολικά κωδικόνια έναρξης υπάρχουν στο DNA του οπερονίου της λακτόζης;              15 μονάδες

 

Β. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

 

Αριθμός χρωμοσωμάτων στον κατυότυπο Αριθμός αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων στον κατυότυπο Αριθμός φυλετικών χρωμοσωμάτων στον κατυότυπο Αριθμός μορίων DNA σε σωματικό κύτταρο πριν από την αντιγραφή Αριθμός μορίων DNA σε σωματικό κύτταρο μετά την αντιγραφή
Σύνδρομο Down
Σύνδρομο Kleinefelter
Σύνδρομο Turner
Aλφισμός
Σύνδρομο «φωνή της γάτας»

                                                                                                                                                                              10 μονάδες

 

 

ΘΕΜΑ40

Το χρώμα και το μέγεθος του καρπού ενός φυτικού οργανισμού, ελέγχονται από τα παρακάτω αυτοσωμικά γονίδια:

Κ: κίτρινος καρπός

k: πράσινος καρπός

Μ:μεγάλος μέγεθος καρπού

μ:μικρό μέγεθος καρπού

Από τη διασταύρωση δύο φυτών ετερόζυγων και για τις δύο ιδιότητες προέκυψαν 240 νέα φυτά, από τα οποία τα 180 είχαν καρπό μεγάλο  και κίτρινο και 60 είχαν καρπό μικρό πράσινο. Να εξετάσετε αν τα γονίδια που καθορίζουν το μέγεθος και το χρώμα του καρπού είναι συνδεδεμένα ή όχι.

                                                                                                                                                                                25 μονάδες

 

Λιαπάκη Ελένη

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.