ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-24ΓΡΑΜΜΑΤΑ]

 

Δείγμα βιβλίου στον κάτωθι σύνδεσμο :

 

 

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 102 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.