ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Προσφορά προς τις πολύτεκνες οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

30% στα παιδιά από τις πολύτεκνες οικογένειες και 50% στο τρίτο και τέταρτο παιδί.

 

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 102 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.