Φροντιστήρια Διάμεσος : στόχευση – συνεργασία – αποτέλεσμα.

Φροντιστήρια Κορυδαλλός Διάμεσος.

Φροντιστήρια Αγία Σοφία Πειραιά Διάμεσος.

θερινή προετοιμασία για το νέο σύστημα των πανελλαδικών στα φροντιστήρια Κορυδαλλού και Αγίας Σοφίας Πειραιά ΔΙΑΜΕΣΟΣ.

Φροντιστηριακά μαθήματα και ανάληψη ιδιαιτέρων στον Κορυδαλλό,

Φροντιστηριακά μαθήματα στην και ανάληψη ιδιαιτέρων Αγία Βαρβάρα,

Φροντιστηριακά μαθήματα και ανάληψη ιδιαιτέρων στην Νίκαια,

Φροντιστηριακά μαθήματα και ανάληψη ιδιαιτέρων στην Αγία Σοφία Πειραιά,

Φροντιστηριακά μαθήματα και ανάληψη ιδιαιτέρων στο Κερατσίνι,

Φροντιστηριακά μαθήματα και ανάληψη ιδιαιτέρων στα Καμίνια.

————————————————————————————————–

Κέντρα μελέτης στον Κορυδαλλό & Αγία Σοφία Πειραιά.

————————————————————————————————

Διαδικτυακά μαθήματα φροντιστηριακά και ατομικά σε όλη την Ελλάδα από τους πιο έμπειρους.

———————————————————————————————

Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς με την lexigram, τον Ο.Δ.Ε.Γ., τις εκδόσεις Γρηγόρη, τις εκδόσεις 24γράμματα και την Ελληνοεκδοτική. 

——————————————————————————————-

lexigram.

——————————————————————————————-

Ο.Δ.Ε.Γ.

——————————————————————————————–

Νέο σύστημα εξετάσεων.

——————————————————————————————–

 

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.