ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ + ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ + Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΩΡΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ) :

 

Α. ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ :

1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,

2. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,

3. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 


Β. ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  :

1. ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ,

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.

.

 

 

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.