ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Α’ ΤΟΜΟΣ + Β’ ΤΟΜΟΣ (ΠΛΑΤΩΝ + ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)

Παρουσίαση Βιβλίων :
 
Η αλήθεια είναι ότι σωρεύονται βοηθήματα ή εργασίες για τα αρχαία ελληνικά και παρατηρείται από πολλούς συναδέλφους φιλολόγους αυτό, οι οποίοι συρράβουν κάποιους ερευνητές ή αποδελτιοποιούν κάποιες φράσεις των κειμένων είτε στον φιλοσοφικό λόγο της Γ’ Λυκείου είτε στον ρητορικό της Β’ Λυκείου. Τέτοιες δουλειές, οι οποίες ερείζονται μόνο στο εμπορικό όνομα ή στην διαφήμιση είναι πάμπολλες, αλλά επ’ ουδενί δεν θα καλύψουν τους μαθητές και τους καθηγητές στην πληρότητα που απαιτείται. Οι δύο τόμοι του φιλοσοφικού λόγου από τον Νάτση Δημήτρη μόνο τέτοιοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.
Μετά από 12 έτη έρευνας και μελέτης επί του φιλοσοφικού λόγου της Γ’ Λυκείου εξεδόθη και παρουσιάζεται πλέον και ο Β’ ΤΟΜΟΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ : ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ) του εκλεκτού συναδέλφου Νάτση Δημήτρη, μετά τον Α’ τόμο (ΠΛΑΤΩΝ : ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ).
 
Και τα δύο αυτά βιβλία περιγράφουν και αναλύουν κάθε δεδομένο των εξεταστέων ενοτήτων σε μεγάλο βάθος και προέκταση με όποια πιθανή σκέψη ή ζητούμενο μπορεί να προκύψει.
Εγκλιματίζονται πλήρως στα δεδομένα της νέας δομής των πανελληνίων εξετάσεων, έχοντας πλήθος παράλληλων κειμένων, πλήθος ερωτήσεων εισαγωγής κλειστού τύπου, πλήθος λεξιλογικών διαφόρων μορφών, και καλύπτει τον αρχάριο αλλά και τον μελετητή.
 
Πρόκειται για ένα σύνολο εγχειρίδιο — βοήθημα το οποίο βοηθά οποιονδήποτε και τον καθοδηγεί σε πλήρη κατανόηση των κεφαλαίων της ύλης. Σίγουρα χρήσιμο για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ένα βιβλίο το οποίο έξαφνα σου θέτει ζητούμενα σε συνάρτηση με παράλληλα κείμενα αρχαία και νέα, ενώ σου δίνει και τα δεδομένα για επεξεργασία, σίγουρα χρησιμεύει σε οποιονδήποτε.
 
 
Κόστος :
 
19 ευρώ ο κάθε τόμος στο εμπόριο.
 
12 ευρώ ο κάθε τόμος (30% έκπτωση) σε παραγγελία από τον Νάτση Δημήτρη ( + έξοδα αποστολής).
 
Παραγγελία στα τηλέφωνα : 6956606596 (Νάτσης Δημήτρης), 2104945323, 2104633819 [Εκπαιδευτικός Όμιλος : ΔΙΑΜΕΣΟΣ].
 
Σε περίπτωση παραγγελίας και των δύο τόμων δίνεται δωρεάν κωδικός ενεργοποίησης για την λογισμική πλατφόρμα LEXIGRAM.
Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.