Με εξειδικευμένο πρόγραμμα και εξειδικευμένους καθηγητές προετοιμάζουμε τους εκκολαπτόμενους φοιτητές…..


 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  2(ΧΕΙΜ.)-3(ΘΕΡ.)
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ. 2(ΧΕΙΜ.-ΘΕΡ.)
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 

12,5(ΧΕΙΜ.)-7(ΘΕΡ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ :   25

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΌ Α΄ΠΡΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

 


 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 

ΑΡΧΑΙΑ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

5(ΧΕΙΜ.)-4(ΘΕΡ)

2 (ΧΕΙΜ.-ΘΕΡ.)

1

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15(ΧΕΙΜ.)-8(ΘΕΡ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ  :    25

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΌ Α΄ΠΡΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ