δείγμα βιβλίου ΧΕΙΜΑΣΜΟΣ

Ένα έγκυρο βιβλίο για πιο βαθιά και φιλοσοφική προέκταση

στο διδαγμένο κείμενο των αρχαίων της Γ’ Λυκείου, αλλά και

για την Έκθεση της Β’ + Γ’ Λυκείου.