ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣΤΑΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

  • Ασκήσεις συντακτικού στην δομή πρότασης.
  • Ασκήσεις συντακτικού στην δομή περιόδου.
  • Ασκήσεις συντακτικών μετατροπών.
  • Ασκήσεις Γραμματικής στα πτωτικά.
  • Ασκήσεις Γραμματικής στα ρήματα, βαρύτονα σε -ω και εις -μι.
  • Ασκήσεις Γραμματικής στους αρχικούς χρόνους.