Προσφορά προς τις πολύτεκνες οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

30% στα παιδιά από τις πολύτεκνες οικογένειες και 50% στο τρίτο και τέταρτο παιδί.