Προσφορά προς τα μέλη της ένωσης Μανιατών στον Πειραιά.

30% στα παιδιά των μελών της ένωσης Απανταχού Μανιατών.