Στα φροντιστήρια Διάμεσος, με τη συμμετοχή τους στα ολιγομελή τμήματα οι μαθητές Γυμνασίου κατακτούν την κατανόηση και αφομοίωση της ύλης τους με τη βοήθεια του έμπειρου και άρτια καταρτισμένου διδακτικού προσωπικού μας, αλλά και μέσω του υλικού που βρίσκουν στα εξειδικευμένα βοηθήματα που συγγράφουν οι καθηγητές μας. Τα φροντιστηριακά τμήματα λειτουργούν με συγκεκριμένο ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

                   Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,5
ΙΣΤΟΡΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1,5
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 9
ΚΟΣΤΟΣ 180 €
ΘΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
      ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 ΩΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ :       12

 

 

    Β’& Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,5
ΙΣΤΟΡΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1,5
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 9
ΘΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
      ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ  :

15