Οι μαθητές που θα επιλέξουν την καθημερινή μελέτη θα προετοιμάζονται για τα  μαθήματα της επόμενης ημέρας καθώς και για  πιθανά  διαγωνίσματα – test με την καθοδήγηση και τη βοήθεια των καθηγητών μας. Τα παιδιά μαθαίνουν να αξιοποιούν το χρόνο τους και να  μεθοδεύουν τη  μελέτη τους.

gymnasio