Οι μαθητές που θα επιλέξουν την καθημερινή μελέτη θα προετοιμάζονται για τα  μαθήματα της επόμενης ημέρας καθώς και για  πιθανά  διαγωνίσματα – test με την καθοδήγηση και τη βοήθεια των καθηγητών μας. Τα παιδιά μαθαίνουν να αξιοποιούν το χρόνο τους και να  μεθοδεύουν τη  μελέτη τους.

Καθημερινά 2,5 ώρες με δύο εκπαιδευτικούς μαζί, έναν φιλόλογο και έναν μαθηματικό ή φυσικό.