Επισκεφθείτε μας να ενημερωθείτε για τα θερινά και χειμερινά τμήματα Λυκείου — Εννιαίου & Επαγγελματικού – αλλά και να γνωρίσετε το χώρο μας και τους καθηγητές μας. Θα είναι χαρά μας να συζητήσουμε μαζί σας ώστε να καταλήξουμε στο πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας παιδί. Στο φροντιστήριο ΔΙΑΜΕΣΟΣ θα βρείτε την ποιότητα στην εκπαίδευση που οι υποψήφιοι σήμερα έχουν ανάγκη. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξειδικευμένα συγγράμματα (και για τα μαθήματα ειδικότητας), οδηγούμε τους μαθητές μας στην επιτυχία!

Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου- Θερινά Τμήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου- Χειμερινά Τμήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου- Θερινά Τμήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου- Χειμερινά Τμήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου