ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β΄+ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ :
file:///C:/Users/user/Desktop/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ%20Β’%20ΛΥΚΕΙΟΥ%20ΜΑΡΤΙΟΣ%202019.htm

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ :
file:///C:/Users/user/Desktop/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ%20Γ’%20ΛΥΚΕΙΟΥ%20ΜΑΡΤΙΟΣ%202019.htm

Οι απαντήσεις βρίσκονται στα βιβλία που αναρτήθηκαν ως εικόνες. (παραγγελίες στο τηλέφωνο : 6956606596. έκπτωση 30%).