Τα προγράμματα για μαθητές δημοτικού ΔΙΑΜΕΣΟΣ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στο ένα σκέλος βρίσκεται η καθημερινή σχολική μελέτη που αφορά μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού και από την άλλη παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πρότυπα Γυμνάσια και αφορά κατά κύριο λόγο τους μαθητές της Στ’ τάξης.

Δείτε αναλυτικότερα τα Προγράμματά μας για μαθητές Δημοτικού στους παρακάτω συνδέσμους.

Καθημερινή Σχολική Μελέτη για μαθητές Δημοτικού

Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια