Το πρόγραμμα σπουδών ΔΙΑΜΕΣΟΣ για μαθητές Γυμνασίου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα :

  1. στην καθημερινή σχολική μελέτη 
  2. στα φροντιστηριακά τμήματα 

Επισκεφθείτε μας για να ενημερωθείτε και για τις δύο επιλογές και με τη βοήθειά μας να καταλήξετε στο πρόγραμμα που ταιριάζει περισσότερο και θα βοηθήσει τα παιδιά σας.

Σας περιμένουμε!