Για την ορθότερη προετοιμασία προς τις πανελλήνιες στην Φυσική με τα καλύτερα βιβλία και τον καλύτερο καθηγητή!!