26Μαΐ/16

Κριτήριο Αξιολόγησης Γ’ Λυκείου (Αρχαία προσανατολισμού-αδίδακτο κείμενο)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΔΙΔΑΚΤΟ) εἰ μὲν οὖν εἶχον τὴν αὐτὴν δύναμιν ἥνπερ πρότερον καὶ μὴ παντάπασιν ἦν απειρηκὼς, οὐκ ἄν δι’ ἐπιστολῆς διελεγόμην, ἀλλὰ παρὼν αὐτὸς παρώξυνον ἄν σε καὶ παρεκάλουνRead More…