Χωρίς εικόνα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Β΄ + Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β΄+ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ : file:///C:/Users/user/Desktop/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ%20Β’%20ΛΥΚΕΙΟΥ%20ΜΑΡΤΙΟΣ%202019.htm 2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ : file:///C:/Users/user/Desktop/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ%20Γ’%20ΛΥΚΕΙΟΥ%20ΜΑΡΤΙΟΣ%202019.htm Οι απαντήσεις βρίσκονται στα βιβλία που […]

Χωρίς εικόνα

Τεστ αξιολόγησης Γ Λυκείου (Βιολογία προσανατολισμού)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΞΗ: Γ΄ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ     ΘΕΜΑ10 Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Σε ένα ανθρώπινο μεταφασικό κύτταρο υπάρχουν […]

Χωρίς εικόνα

Τεστ αξιολόγησης Γ Λυκείου (Βιολογία προσανατολισμού)

ΤΑΞΗ: Γ΄ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ   ΘΕΜΑ10 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Στο πείραμα των Hershey – Chase ιχνηθετημένοι ιοί μολύνουν βακτηριακή […]

Χωρίς εικόνα

Τεστ αξιολόγησης Β Λυκείου (Αρχαία προσανατολισμού-αδίδακτο κείμενο)

Καὶ τούτων τὸ κοινὸν δόγμα τῶν Ἑλλήνων καὶ τούς ψηφισαμένους ἐκ τῶν δημοσίων γραμμάτων μάρτυρας παρεσχόμην. Ὧν δὲ Ἀμύντας ἀπέστη ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων ἁπάντων οὐ […]

Χωρίς εικόνα

Τεστ αξιολόγησης Γ Λυκείου (Αρχαία προσανατολισμού-Διδαγμένο κείμενο)

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 322Α-323Α Ἐπειδή δέ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μέν διά τήν του θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεούς ἐνόμισεν, καί ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι […]