ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΧΕΙΜΑΣΜΟΣ” TOY NATΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ “ΧΕΙΜΑΣΜΟΣ” ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ “ΠΛΕΙΑΔΕΣ”(ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ 4 & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ) ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9:30 : ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

10:30-11:30 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΧΕΙΜΑΣΜΟΣ”: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ > ΡΕΝΑ ΧΑΝΤΖΑΡΑ

11:30-12:00 : ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-14:00 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ + ΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

14:00-15:00 : ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.