Έντυπα 2016-2017

Δείτε  παρακάτω τα έντυπά   logo  για το σχολικό έτος 2016-2017:

*πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για να δείτε τα έντυπά μας σε μεγαλύτερο μέγεθος.

 

                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ                                                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ       ΔΗΜΟΤΙΚΟ.                                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ       ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

 

 

                                     ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ       ΛΥΚΕΙΟ.                                  ΕΠΑΛ

 

 

 

 

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.