ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ VIDEO ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΒΑΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ

link σύνδεσης :
https://us02web.zoom.us/j/89695453238

H ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ

https://fb.watch/4ia5owm4fR/

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

https://bit.ly/3lpAp2K

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.