ΧΕΙΜΑΣΜΟΣ : ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

 

δείγμα βιβλίου ΧΕΙΜΑΣΜΟΣ

Ένα έγκυρο βιβλίο για πιο βαθιά και φιλοσοφική προέκταση

στο διδαγμένο κείμενο των αρχαίων της Γ’ Λυκείου, αλλά και

για την Έκθεση της Β’ + Γ’ Λυκείου.

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.