Θερινά-Χειμερινά Τμήματα Γ’ Λυκείου

   Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6(ΘΕΡ.)-7(ΧΕΙΜ.)
ΦΥΣΙΚΗ 4(ΘΕΡ.)-5(ΧΕΙΜ.)
ΧΗΜΕΙΑ 2(ΘΕΡ.)-3(ΧΕΙΜ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15(ΘΕΡ.)-18(ΧΕΙΜ.)  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΌ Β΄ΠΡΟΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ:28  

 

 

   Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3(ΘΕΡ.)-2(ΧΕΙΜ.)
ΦΥΣΙΚΗ 4(ΘΕΡ.)-4(ΧΕΙΜ.)
ΧΗΜΕΙΑ 2(ΘΕΡ.)-3(ΧΕΙΜ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12(ΘΕΡ.)-12(ΧΕΙΜ.)  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ:28  

 

 

   Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΟΘ 2(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5(ΘΕΡ.)-5(ΧΕΙΜ.)
ΑΕΠΠ 3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13(ΘΕΡ.)-13(ΧΕΙΜ.)  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ:28  

 

 

   Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΑΡΧΑΙΑ 5(ΘΕΡ.)-6(ΧΕΙΜ.)
ΙΣΤΟΡΙΑ 3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13(ΘΕΡ.)-14(ΧΕΙΜ.)  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ: 28