Χειμερινά Τμήματα Β’ Λυκείου

   Β’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ1
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ1,5
ΧΗΜΕΙΑ1
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ.2(ΧΕΙΜ.-ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2(ΧΕΙΜ.)-3(ΘΕΡ.)
  
  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ12,5(ΧΕΙΜ.)-7(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28

   Β’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ1
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ1,5
ΧΗΜΕΙΑ2(ΧΕΙΜ.)-1(ΘΕΡ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ 2(ΧΕΙΜ.-ΘΕΡ.)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ1,5
  
  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ13(ΧΕΙΜ.)-5(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28

   Β’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ1
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ1,5
ΧΗΜΕΙΑ1
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ.2(ΧΕΙΜ.-ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2(ΧΕΙΜ.)-3(ΘΕΡ.)
  
  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ12,5(ΧΕΙΜ.)-7(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28

   Β’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ1,5
ΧΗΜΕΙΑ1
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ5(ΧΕΙΜ.)-4(ΘΕΡ.)
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ1,5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ1
  
  
  
  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ15(ΧΕΙΜ.)-6(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28