ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΠΛΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ :

Νάτση Δ., «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (Α’ ΤΟΜΟΣ), ΠΛΑΤΩΝ», 5η έκδοση, (εκδόσεις : open line, 2018).

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Νάτση, Δ.,»{Αρχαία Ελληνικὰ Β’ καὶ Γ’ Λυκείου. Κριτήρια Αξιολόγησης στο Διδαγμένο Κείμενο επὶ του Λυσίου, Δημοσθένους, Ἰσοκράτους, Πλάτωνος, Ἀριστοτέλους», (εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα 2013.)

Νάτση Δ., «Χειμασμὸς, Δοκίμια γιὰ τὸν ρόλο τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης στὴν ἀνατροπὴ τοῦ σύγχρονου χειμασμοῦ», (ἐκδόσεις : Ἐλληνοεκδοτική 2017).