ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ :

-Νάτση Δ., «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 5η έκδοση, (εκδόσεις : open line, 2018)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :

Νάτση Δ., «Αρχαία Ελληνικὰ Β’ καὶ Γ’ Λυκείου. Κριτήρια Αξιολόγησης στο Διδαγμένο Κείμενο επὶ του Λυσίου, Δημοσθένους, Ἰσοκράτους, Πλάτωνος, Ἀριστοτέλους», (εκδόσεις : Γρηγόρης, Αθήνα 2013).

Νάτση Δ.Χειμασμὸς, Δοκίμια γιὰ τὸν ρόλο τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης στὴν ἀνατροπὴ τοῦ σύγχρονου χειμασμοῦ», ἐκδόσεις : Ἐλληνοεκδοτική 2017).