Οι καθηγητές μας είναι καταξιωμένοι σε πανελλήνιο επίπεδο με συγγραφική δουλειά, δημοσιεύσεις και με συμμετοχή στους πανελλήνιους συλλόγους των επιστημών τους. Λειτουργούν ως πρότυπα και οδηγοί των απανταχού εκπαιδευτικών.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρδάνη Βαρβάρα (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-συγγραφέας) // υπεύθυνη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μαρίνα Αντερριώτου (Μαθηματικός) // υπεύθυνη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Λυδία Σιάτρα (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Βούρτσης Χρήστος (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Θάλεια Σπυράτου (Μαθηματικός)

Διονυσία Φράγκου (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Νίκος Σέγκος (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Νάτσης Δημήτρης (φιλόλογος κλασικής φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην υπαρξιακή φιλοσοφία–συγγραφέας) // υπεύθυνος Αρχαίων Ελληνικών Λυκείου

Ρένα Χατζαρά (φιλόλογος-συγγραφέας) // υπεύθυνη Έκθεσης Λυκείου

Ειρήνη Καραλευθέρη (φιλόλογος-συγγραφέας) // υπεύθυνη φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου

Ειρήνη Απέργη (φιλόλογος κλασικής φιλολογίας) // υπεύθυνη Λατινικών 

Γιώργος Παπαδόπουλος (φιλόλογος)

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Παπασίκας Γιάννης (Μαθηματικός-συγγραφέας) // υπεύθυνος Μαθηματικών Λυκείου

Ασημακόπουλος Παναγιώτης (Μαθηματικός-συγγραφέας) // υπεύθυνος Μαθηματικών Λυκείου

Τζεμπελίκου Κατερίνα (Μαθηματικός)

Μπολιεράκη Αθανασία (Μαθηματικός) // υπεύθυνος Μαθηματικών Γυμνασίου

Μαρίνα Αντερριώτου (Μαθηματικός)

Θάλεια Σπυράτου (Μαθηματικός)

 

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Συνοδινός Διονύσης (φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές-συγγραφέας) // υπεύθυνος φυσικής Λυκείου

Λυκούδη Αγγελική (Χημικός-Βιολόγος-συγγραφέας με διδακτορικό στην Ιατρική) //υπεύθυνη Χημείας και Βιολογίας 

Μπαμπλέκος Ηρακλής (φυσικός-συγγραφέας) // υπεύθυνος Φυσικής και Χημείας Γυμνασίου

Μπαρμπαγιώργη Κωνσταντία (χημικός εκ Μετσοβίου Πολυτεχνείου) // υπεύθυνη Φυσικής και Χημείας Γυμνασίου

 

 

Α.Ο.Θ. ΚΑΙ Α.Ε.Π.Π. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Χασαλεύρης Νίκος (μηχανολόγος)

Γιώργος Βλάχος (οικονομολόγος-συγγραφέας)

Ευθυμίου Βαγγέλης (Α.Ε.Π.Π.)

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θάλεια Σπυράτου (Διεύθυνση φροντιστηρίου ΔΙΑΜΕΣΟΣ Κορυδαλλού και Αγίας Σοφίας Πειραιά)

Μπαμπλέκος Ηρακλής (Διεύθυνση φροντιστηρίου ΔΙΑΜΕΣΟΣ Αγίας Σοφίας Πειραιά και Νίκαιας)

Μαρούσα Μπάικα (διοικητική υπεύθυνος στην Αγία Σοφία)

Αφροδίτη Τσακαλάκη (διοικητική υπεύθυνος στον Κορυδαλλό)