Οι Καθηγητές μας

Οι καθηγητές μας είναι καταξιωμένοι σε πανελλήνιο επίπεδο με συγγραφική δουλειά, δημοσιεύσεις και με συμμετοχή στους πανελλήνιους συλλόγους των επιστημών τους. Λειτουργούν ως πρότυπα και οδηγοί των απανταχού εκπαιδευτικών.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Νάτσης Δημήτρης (φιλόλογος κλασικής φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην υπαρξιακή φιλοσοφία–συγγραφέας) // υπεύθυνος Αρχαίων Ελληνικών Λυκείου

Γιώργος Παπαδόπουλος (φιλόλογος)// υπεύθυνος Ιστορίας 

Κώστας Διμέλης (φιλόλογος) // υπεύθυνος Έκθεσης Λυκείου

Ειρήνη Καραλευθέρη (φιλόλογος-συγγραφέας) // υπεύθυνη φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου

Ειρήνη Απέργη (φιλόλογος κλασικής φιλολογίας) // υπεύθυνη Λατινικών

Νίκη Μπαρμπέρη (φιλόλογος)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Μαρίνα Αντερριώτου (Μαθηματικός) // υπεύθυνη Μαθηματικών Γυμνασίου και Λυκείου

Ειρήνη Ορφανού // υπεύθυνη Μαθηματικών Λυκείου

Θάλεια Σπυράτου (Μαθηματικός)

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Συνοδινός Διονύσης (φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές-συγγραφέας) // υπεύθυνος φυσικής Λυκείου

Λυκούδη Αγγελική (Χημικός-Βιολόγος-συγγραφέας με διδακτορικό στην Ιατρική) //υπεύθυνη Χημείας και Βιολογίας 

Μπαμπλέκος Ηρακλής (φυσικός-συγγραφέας) // υπεύθυνος Φυσικής και Χημείας Γυμνασίου

Μπαρμπαγιώργη Κωνσταντία (χημικός εκ Μετσοβίου Πολυτεχνείου) // υπεύθυνη Φυσικής και Χημείας Γυμνασίου

Α.Ο.Θ. ΚΑΙ Α.Ε.Π.Π. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Θάλεια Σπυράτου (Α.Ε.Π.Π.)

Αντώνης Λιβανός (Α.Ο.Θ.)

Χασαλεύρης Νίκος (μηχανολόγος)

ΔΑΣΚΑΛΟΙ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρδάνη Βαρβάρα (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-συγγραφέας) // υπεύθυνη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Θάλεια Σπυράτου (Μαθηματικός)// υπεύθυνη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μαρία Στεργιοπούλου (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-συγγραφέας)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θάλεια Σπυράτου (Διεύθυνση φροντιστηρίου ΔΙΑΜΕΣΟΣ Κορυδαλλού και Αγίας Σοφίας Πειραιά)

Λαμπρινή Μανου (γραμματειακή υποστήριξη φροντιστηρίου ΔΙΑΜΕΣΟΣ Κορυδαλλού)

Μαρία Στεργιοπούλου (γραμματειακή υποστήριξη φροντιστηρίου ΔΙΑΜΕΣΟΣ Αγίας Σοφίας Πειραιά)