Καθημερινή Σχολική μελέτη

Οι μαθητές που θα επιλέξουν την καθημερινή μελέτη θα προετοιμάζονται για τα  μαθήματα της επόμενης ημέρας καθώς και για  πιθανά  διαγωνίσματα – test με την καθοδήγηση και τη βοήθεια των καθηγητών μας. Τα παιδιά μαθαίνουν να αξιοποιούν το χρόνο τους και να  μεθοδεύουν τη  μελέτη τους.

Καθημερινή μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας Χ 2,5 ώρες.

Επιβλέποντες και καθοδηγητές 2 καθηγητές, ένας φιλόλογος και ένας μαθηματικός ή φυσικός.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 15