Πρόγραμμα Σπουδών

Υπάρχει καταρτισμένος οδηγός σπουδών για τα δεδομένα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο γίνονται ενημερώσεις και ημερίδες από εξειδικευμένους σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού για τις όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, καθώς και αναλυτική έκπτυξη των επιστημονικών πεδίων και σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στις επιλογές και στις αμφιβολίες των μαθητών στεκόμαστε συμπαραστάτες με καθοδήγηση και με test επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Πρόγραμμα σπουδών Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου- Θερινά Τμήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Λυκείου- Χειμερινά Τμήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου- Θερινά Τμήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Γ’ Λυκείου- Χειμερινά Τμήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Καθημερινή σχολική μελέτη

Φροντιστηριακά τμήματα