Θερινά και Χειμερινά Τμήματα Γ’ Λυκείου

 

 

 

   Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ6(ΘΕΡ.)-7(ΧΕΙΜ.)
ΦΥΣΙΚΗ4(ΘΕΡ.)-5(ΧΕΙΜ.)
ΧΗΜΕΙΑ2(ΘΕΡ.)-3(ΧΕΙΜ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ15(ΘΕΡ.)-18(ΧΕΙΜ.) 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΌ Β΄ΠΡΟΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28 

   Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ3(ΘΕΡ.)-2(ΧΕΙΜ.)
ΦΥΣΙΚΗ4(ΘΕΡ.)-4(ΧΕΙΜ.)
ΧΗΜΕΙΑ2(ΘΕΡ.)-3(ΧΕΙΜ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ12(ΘΕΡ.)-12(ΧΕΙΜ.) 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28 

   Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΟΘ2(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5(ΘΕΡ.)-5(ΧΕΙΜ.)
ΑΕΠΠ3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ13(ΘΕΡ.)-13(ΧΕΙΜ.) 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28 
   Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ2(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΑΡΧΑΙΑ5(ΘΕΡ.)-6(ΧΕΙΜ.)
ΙΣΤΟΡΙΑ3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ3(ΘΕΡ.-ΧΕΙΜ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ13(ΘΕΡ.)-14(ΧΕΙΜ.) 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28