Θερινά-Xειμερινά Τμήματα Β’ Λυκείου

Β’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,5
ΧΗΜΕΙΑ 1
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ. 2(ΧΕΙΜ.-ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  2(ΧΕΙΜ.)-3(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12,5(ΧΕΙΜ.)-7(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28
   Β’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,5
ΧΗΜΕΙΑ 2(ΧΕΙΜ.)-1(ΘΕΡ.)
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ  2(ΧΕΙΜ.-ΘΕΡ.)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1,5
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13(ΧΕΙΜ.)-5(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28
   Β’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,5
ΧΗΜΕΙΑ 1
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ. 2(ΧΕΙΜ.-ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  2(ΧΕΙΜ.)-3(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12,5(ΧΕΙΜ.)-7(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28
   Β’ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,5
ΧΗΜΕΙΑ 1
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3(ΧΕΙΜ.)-2(ΘΕΡ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ (60′)  ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΑΙΑ 5(ΧΕΙΜ.)-4(ΘΕΡ.)
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1,5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15(ΧΕΙΜ.)-6(ΘΕΡ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ : 28