Εκδόσεις – e-shop

Οι εκδόσεις του επιτελείου μας διακρίνονται σε δύο επίπεδα, στις δικές μας εκδόσεις και σε εκδοτικούς οίκους πανελλαδικού επιπέδου. Τα βιβλία μας είναι τα εξής:
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ OPENLINE (ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΜΕΣΟΣ)

 • Φυσική προσανατολισμού Β΄ ΛυκείουΦυσική Κορμού Β΄ Λυκείου

  Φυσική Κορμού Α΄ Λυκείου

  Χημεία Κορμού Β΄ Λυκείου

  Χημεία Κορμού Α΄ Λυκείου

  Βιολογία Γ΄ Λυκείου

  Πλάτων (φιλοσοφικός Λόγος) Γ΄ Λυκείου

  Αριστοτέλης (φιλοσοφικός Λόγος) Γ΄ Λυκείου

  Λυσίας (ρητορικός Λόγος) Β΄ Λυκείου

  Ξενοφών και Θουκυδίδης (Ιστοριογράφοι) Α΄ Λυκείου

  Συντακτικό και Γραμματική Αρχαίων Λυκείου

  Κείμενα Λατινικών προσανατολισμού Β΄ + Γ΄ Λυκείου

  Συντακτικό και Γραμματική Λατινικών Λυκείου

  Έκθεση Γ΄ Λυκείου

  Έκθεση Β΄ Λυκείου

  Έκθεση Α΄ Λυκείου

  Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

  Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου

  Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

  Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου

  Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

  Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

  Έκθεση Γ΄ Γυμνασίου

  Έκθεση Β΄ Γυμνασίου

  Έκθεση Α΄ Γυμνασίου

  Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

  Φυσική Β΄ Γυμνασίου

  Χημεία Γ΄ Γυμνασίου

  Χημεία Β΄ Γυμνασίου

   

  Γλώσσα και Μαθηματικά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

  Γλώσσα και Μαθηματικά  Β΄, Γ΄ και Δ΄  Δημοτικού

 

 

 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

Φυσική Γ Λυκείου, Ελληνοεκδοτική (Α τόμος)   [ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ]

Φυσική Γ Λυκείου, Ελληνοεκδοτική (Β τόμος)   [ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ]

Άγνωστη θεματογραφία Αρχαίων Β + Γ Λυκείου, εκδόσεις Γρηγόρης [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Κριτήρια αξιολόγησης στο διδαγμένο κείμενο Αρχαίων Β + Γ Λυκείου, εκδόσεις Γρηγόρης  [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Β’ & Γ’ Λυκείου, εκδόσεις andy’s publishers [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

ΧΕΙΜΑΣΜΟΣ : Βιβλίο Δοικίμιων (ΓΙια το μάθημα της Έκθεσης) Ελληνοεκδοτική [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Β’ & Γ’ Λυκείου και συντακτικό (τρίτομη),  Ελληνοεκδοτική  [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Αρχαία Β’ Λυκείου (Λυσίας υπέρ Μαντιθέου και Επιτάφιος Περικλέους) εκδόσεις Γρηγόρης [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Αρχαία Γ’ Λυκείου (Πλάτωνας και Αριστοτέλης) εκδόσεις Γρηγόρης [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]