Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚ. & ΠΛΗΡ.- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

1. Μαθηματικά - κριτήριο αξιολόγησης 2020-1, 
Μαθηματικά - κριτήριο αξιολόγησης 2020-2, 
Μαθηματικά (21.10.17), 
Μαθηματικά (24.2.18), 
Μαθηματικά (21.4.18)
2. Α.Ε.Π.Π.(31.5.20),
 Α.Ε.Π.Π.(3.5.20),
 Α.Ε.Π.Π.(12.4.20),
 Α.Ε.Π.Π.(4.11.17),
 Α.Ε.Π.Π.(4.1.18),
 Α.Ε.Π.Π.(24.3.18),           
 Α.Ε.Π.Π.(10.4.18)
3.Α.Ο.Θ.(18.11.17),
 Α.Ο.Θ.(5.1.18)