Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 1. 1. Αρχαία (εφ'όλης της ύλης 2019-2020), 
  Αρχαία (21.10.17), 
  Αρχαία (2.1.18), 
  Αρχαία (21.4.18),
  
 2. 2. Λατινικά (Εφ'όλης της ύλης 26.4.20),
   Λατινικά (5.4.20), 
  Λατινικά (4.11.17),
   Λατινικά (4.1.18),
 3. 3. Ιστορία (Παλιά ύλη 31.5.20) 
  Ιστορία (Νέα ύλη 31.5.20), 
  Ιστορία (Νέα ύλη 3.5.20),
  Ιστορία (Παλιά ύλη 3.5.20), 
  Ιστορία (18.11.17), 
  Ιστορία (7.1.18), 
  Ιστορία (24.3.18), 
  Ιστορία (12.4.18)