ΒΙΒΛΙΑ

Οι εκδόσεις του επιτελείου μας διακρίνονται σε δύο επίπεδα:

  • Βιβλία του συγγραφικού δυναμικού ΔΙΑΜΕΣΟΣ  και
  • Εκδόσεις διδασκόντων του φροντιστηρίου μας σε εκδοτικούς οίκους πανελλαδικού επιπέδου. 
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΣ

Φυσική προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

Φυσική Κορμού Β΄ Λυκείου

Φυσική Κορμού Α΄ Λυκείου

Χημεία Κορμού Β΄ Λυκείου

Χημεία Κορμού Α΄ Λυκείου

Βιολογία Γ΄ Λυκείου

Πλάτων (φιλοσοφικός Λόγος) Γ΄ Λυκείου

Αριστοτέλης (φιλοσοφικός Λόγος) Γ΄ Λυκείου

Λυσίας (ρητορικός Λόγος) Β΄ Λυκείου

Ξενοφών και Θουκυδίδης (Ιστοριογράφοι) Α΄ Λυκείου

Συντακτικό και Γραμματική Αρχαίων Λυκείου

Κοινωνιολογία Γ΄Λυκείου

Έκθεση Γ΄ Λυκείου

Έκθεση Β΄ Λυκείου

Έκθεση Α΄ Λυκείου

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

Έκθεση Γ΄ Γυμνασίου

Έκθεση Β΄ Γυμνασίου

Έκθεση Α΄ Γυμνασίου

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Φυσική Β΄ Γυμνασίου

Χημεία Γ΄ Γυμνασίου

Χημεία Β΄ Γυμνασίου

Γλώσσα και Μαθηματικά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Γλώσσα και Μαθηματικά  Β΄, Γ΄ και Δ΄  Δημοτικού

 

  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

Άγνωστη θεματογραφία Αρχαίων Β + Γ Λυκείου, εκδόσεις Γρηγόρης   [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Άγνωστη θεματογραφία Αρχαίων Β + Γ Λυκείου, εκδόσεις Γρηγόρης   [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ] – σε ηλεκτρονική μορφή για επαναλήψεις

Διδακτική αρχαίων Ελληνικών – κριτήρια στο Αδίδακτο κείμενο, εκδόσεις 24Γράμματα [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Συντακτικό-Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, εκδόσεις 24Γράμματα [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Ασκησιολόγιο Συντακτικού και Γραμματικής Αρχαίων Ελληνικών [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ] – σε ηλεκτρονική μορφή 

ΧΕΙΜΑΣΜΟΣ : Βιβλίο Δοικίμιων (ΓΙια το μάθημα της Έκθεσης) Ελληνοεκδοτική [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Φάκελος υλικού για τα Αρχαία Ελληνικά της Γ΄Λυκείου,εκδόσεις Γρηγόρης    [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Φάκελος υλικού για τα Αρχαία Ελληνικά της Γ΄Λυκείου,εκδόσεις Γρηγόρης    [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ] σε ηλεκτρονική μορφή για επαναλήψεις

Κριτήρια αξιολόγησης στον Φάκελο Υλικού Αρχαίων Γ΄ Λυκείου, εκδόσεις 24Γράμματα  [ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ]

Φυσική Γ Λυκείου, Ελληνοεκδοτική (Α τόμος)   [ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ]

Φυσική Γ Λυκείου, Ελληνοεκδοτική (Β τόμος)   [ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ]

Φυσική Γ Λυκείου – Ηλεκτρομαγνητισμός, Ελληνοεκδοτική  [ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ]

Φυσική Γ Λυκείου – Θέματα επανάληψης, Ελληνοεκδοτική  [ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ]

 
  •  

 

Ο