Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΤΟΜΟΣ Α΄ ), ΠΛΑΤΩΝ : ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΤΟΜΟΣ Β΄ ), ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ : ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

3. ΛΥΣΙΑΣ : ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ

4. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ : ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : 

ΔΕΙΓΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΤΟΜΟΣ Α΄ ΠΛΑΤΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΤΟΜΟΣ Β΄ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

………………………………………………………………………………………………………………………


Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΟΣ Α΄)

2. ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΟΣ Β΄)

3. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : 

ΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α΄

ΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Β΄

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ